قطع کردن

حجم فایل : 703.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا قطع کردن
جلسه پنجم در ریاضیات تقریب زدن دارای اهمیت زیادی می باشد چون در بعضی از مقادیرخیلی بزرگ، می توان از مقادیر
خرد ( کم ) صرف نظر کرد .
برای مثال در تولید چندین هزار تن گندم می توان از چند کیلوگرم ازآن صرف نظر کرد . برای این کار نیاز به دانستن علم تقریب و جود دارد .
همیشه برای بیان تقریب از عبارت :
با تقریب کمتر از ..... استفاده می کنیم .
در ابتدا به توضیح روش قطع کردن می پردازیم : شما در ابتدا تقسیم مربوطه را انجام می دهید و سپس عملیات قطع کردن را مانند گذشته تکرار می کنید: پایان...